Το Victoria Square Project παρουσιάζει το Ubuntu Drum and Dance Group με τον Camara Bafuli κάθε Κυριακή. Τα Mandela Gals θα είναι εκεί.
Ο Camara Bafuli διδάσκει δυτικούς αφρικανικούς χορούς και τα Mandela Gals δείχνουν κάποιους νοτιο-αφρικανικούς.

Τα μαθήματα είναι για όλους, αρχάριους και μη.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ στείλτε email στη διεύθυνση elpidosstation1@gmail.com.