Το Σαββατοκύριακο 26-27 Μαΐου, ξεκινάει το νέο τμήμα της εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ΣμηΕΑ.

Δίνεται η δυνατότητα στους χειριστές των drone να γνωρίσουν τις αρχές της ασφαλούς πτήσης, αλλά και να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες για την απόκτηση αδείας χειριστού ΣμηΕΑ από την ΥΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://thedroneproject.gr/