10/05/2018: Βασικές Αρχές Αυτοάμυνας DRCS
11/05/2018: Τακτικές Άμυνας σε Επιθέσεις Με Ράβδο
12/05/2018: Τακτικές Άμυνας σε Απειλές και Επιθέσεις Με Μαχαίρι
13/05/2018: Τακτικές Αμυντικής Χρήσης Pocketstick