Εισηγήτρια:
Ελένη Λιβανίου, PhD Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

  • Διδάκτωρ Εκπαιδευτικής & Γνωστικής Ψυχολογίας (University of Sussex, UK)
  • Εξωτερικός Ακαδημαϊκός Συνεργάτης (Nottingham Trent University, UK)
  • Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δυσλεξίας (ΕΕΔ)
  • Συνεργάτης του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου

Το επιστημονικό σεμινάριο απευθύνεται: σε επαγγελματίες και φοιτητές, σε γονείς και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Δίδακτρα:
Ατομικές εγγραφές: 35€
Ομαδικές εγγραφές (4-7 άτομα): 30€
συνολική μείωση 15€ στα δίδακτρα με συμμετοχή και στο σεμινάριο ”Αυτισμός: Κλινική εικόνα & Διαχείριση συμπεριφορών” (https://www.facebook.com/events/172052496854866/)

Στο σεμινάριο χορηγείται:
• Φάκελος σεμιναρίου
• Βεβαίωση παρακολούθησης

H προεγγραφή είναι απαραίτητη

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής σας στο σεμινάριο.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
www.diepistimoniko.gr/p/blog-page_5693.html

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου
E-mail: diepistimoniko.edu@gmail.com
Τηλέφωνο: 6986180630